Dobrovolnické centrum FN v Motole
„Pomáháme vám pomáhat“

ÚVOD

Co to je Canisterapie

Canisterapie je podpůrná terapie, při které se využívá kontaktu člověka se psem. Pes pro tuto terapii musí být speciálně cvičený a připravený. Své dovednosti pak prokazuje při speciálních zkouškách, které v ČR pořádá celá řada organizací.

Přestože v názvu je terapie, nemusí se jednat jen o profesionální terapii.

Canisterapii lze rozdělit na dva typy:
 • Typ vedený profesionálem (psychologem, lékařem, pedagogem,…)
 • Typ vedený laikem se spoluprácí profesionálů
  Tento druhý typ probíhá ve FN v Motole. Dobrovolník je speciálně proškolen, spolupracuje s personálem oddělení, ale nevykonává „opravdovou“ terapii. Rozveselení a odpoutání od stereotypu však není vůbec málo.

Jak se stát dobrovolníkem se psem

Pro psovoda platí stejné podmínky jako pro ostatní zájemce o dobrovolnictví – tedy absolvování úvodního pohovoru s koordinátorkou a následně celodenního školení, registrace v dobrovolnickém centru a uzavření dohody o spolupráci – více informací v sekci Jak se zapojit.

Podmínky pro psa
 • Musí mít radost z kontaktu s lidmi.
 • Platné očkování a dobrý zdravotní stav.
 • Vhodnost psa a jeho využití pro canisterapeutický program posoudí koordinátorka při úvodním pohovoru.

Využití canisterapie ve FN v Motole

Dětská oddělení
 • Klinika dětské hematologie a onkologie (skupinová canisterapie s více psy i pacienty) – hlavním cílem je podpora pacientů při dlouhodobé léčbě.)
 • Dětská psychiatrická kliniky (individuální i skupinová canisterapie)
 • Dětská neurologie – skupinová setkání
 • Dětská ORL

Dospělé kliniky
 • Léčebna dlouhodobě nemocných (individuální i skupinová canisterapie, lze využívat i polohování u těžce pohyblivých pacientů)

Nárazové akce pro dětské i dospělé pacienty – tzv. Psí dny

 • Naši dobrovolníci se psy
 • Psí odpoledne pro děti
 • Psí odpoledne pro léčebnu dlouhodobě nemocných
 • Psí mikulášská
 • Velikonoční návštěvy s pejsky
 • A plno dalších

Každý rok pořádá Dobrovolnické centrum FN v Motole celostátní konference věnované zooterapii ve zdravotnických zařízeních.

Za spolupráci děkujeme našim canisterapeutickým dobrovolníkům a jejich čtyřnohým přátelům. Děkujeme
Martině Hladké, Tereze Radvanové, Ivaně Mariskové, Václavovi Zábranskému, Janě Křivánkové, Denise Frýdlové-Horké, Heleně Cyrnerové, Janě Vančové a také Zuzaně Vodkové za přednášky o zvířátkách.

© 2015 | web: DATOR3 Services, a.s. | design: Jana Rennerová mapa webu